top of page

Privacy verklaring


18 december 2022

Via de online dienst(en) van Social Society worden privacygevoelige gegevens (oftewel persoonsgegevens) verwerkt. Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verzamelen dan ook geen gegevens die wij niet nodig hebben. Zo beperken wij het bezit van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het aangaan van contracten betreft onze onlinediensten
- Voor het geven van persoonlijke adviezen
- Voor het aanschaffen van producten. (Webhosting pakketten, domeinnamen en
  postvakken)
- Voor het aanmaken van een zakelijk social media account (Facebook,
  Instagram, Planoly of Pinterest)
- Voor het versturen van offertes en facturen
- Wij versturen bij het afsluiten van een social media onderhoudscontract één
  keer per week een mail waarin u op de hoogte wordt gehouden over het door
  ons gemaakte werk voor de aankomende week.
- Als u uw gegevens heeft achter gelaten via een contactformulier op de
  website of via een van onze social media advertenties gebruiken wij deze
  gegevens alleen om u te contacteren.

Accounts:
Bij het aangaan van een social media onderhoudspakket of een e-mailmarketingpakket heeft Social Society een aantal gegevens nodig:

- Voor het aanmaken van een Instagram, Planoly of Pinterest onderhoud hebben
  wij een (zakelijk) e-mail adres nodig en een voorkeur voor een wachtwoord.
- Voor het aanmaken van een Facebookpagina hebben wij geen
  persoonsgegevens nodig. Hiervoor maken wij gebruik van ons eigen
  Facebookaccount en voegen wij uw persoonlijke Facebookaccount toe bij de
  paginarollen van uw nieuwe zakelijke pagina.
- Voor het aanmaken van een MailChimp account hebben wij een (zakelijk) e
  mailadres nodig en een voorkeur voor een wachtwoord.
- Wij bewaren de inloggegevens in een beveiligd portaal waar alleen de eigenaar
  van Social Society toegang toe heeft.

Data toestemming:
Voor het aangaan van een samenwerking vragen wij u toestemming voor de benodigde persoonsgegevens. Dit doen wij door in onze contracten een aparte clausule op te nemen waar wij aangeven welke persoonsgegevens wij nodig hebben om onze werkzaamheden uit te voeren. Als u daarmee akkoord gaat, kunt u dat schriftelijk aan ons doorgeven.

Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor onze onlineadvertenties op social media platformen. Wij maken wel gebruik van de targeting opties die de verschillende social media platformen aanbiedt. (Zoals Facebook en Instagram.)

Heeft u persoonsgegevens bij ons achter gelaten door een social media (lead) advertentie? Dan gebruiken wij deze gegevens alleen om u te contacteren of om u hetgeen toe te sturen waarvoor u uw persoonsgegevens heeft achter gelaten. (Bijv. een handleiding of template-sheet.) Zodra wij dit hebben gedaan en wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij deze uit ons portaal.

Bewaartermijn:
Bij Social Society bewaren wij de persoonsgegevens zo kort mogelijk. Zodra een onderhoudscontract is beëindigd verwijderen wij de persoonsgegevens uit ons portaal. Als u aangeeft dat u een social media account, MailChimp account of website account permanent verwijderd wilt hebben, verwijderen wij ook bij deze provider de gegevens.

Cookies:
Social Society maakt gebruik van een webhosting die geen gebruik maakt van cookies. Hierdoor verzamelen wij geen onnodige persoonsgegevens van onze bezoekers. Ook beschikt onze website over een SSL- \ TLS-certificaat. Dit zorgt ervoor dat de data tussen de browser en de server versleuteld is.

Google Analytics:
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website hebben gevonden. (Via social media platformen of organisch zoeken.) Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

Facebook-pixel:
Wij maken gebruik van de Facebook-pixel om onze doelgroepen voor marketingdoeleinden in te stellen. Deze gegevens worden vanuit Facebook na 180 dagen verwijderd. 

Datalekken:
Wij nemen alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd mogen niet onnodig aan derde worden doorgegeven. Mocht het zijn dat er toch persoonsgegevens zijn gelekt, dan stellen wij u direct op de hoogte over het lek en bieden wij een passende oplossing aan. 

Verstrekking aan andere bedrijven:
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze diensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij werken met een aantal bedrijven samen. (Zoals, Facebook, Instagram, Planoly, Pinterest, MailChimp, Buffer, Adobe en Wix.) Deze partners kunnen bepaalde persoonsgegevens van u ontvangen omdat deze nodig zijn om de diensten te kunnen uitvoeren waarvoor u zich heeft aangemeld.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wanneer onze diensten veranderen of de wetgeving wijzigt, zijn wij verplicht om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd goed op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Toegang tot gegevens:
Wij zijn een eenmanszaak. Dit betekent dat alleen de eigenaar (tevens uw contactpersoon) toegang heeft tot de benodigde persoonsgegevens.

Klachten:
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten:
Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Dan kunt u deze bij ons opvragen. Wij zijn verplicht deze gegevens binnen 30 dagen aan u te verstrekken. Heeft u gegevens die u wilt wijzigen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan oude gegevens verwijderen en deze aanpassen naar de nieuwe gegevens. Wilt u dat wij uw gegevens helemaal verwijderen? Dan kunt u dat natuurlijk ook aanvragen. Let wel op dat er bepaalde gegevens nodig zijn om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bij het aangaan van een contract of het afsluiten van een dienst, zullen wij van tevoren schriftelijk aangeven welke gegevens van belang zijn voor onze werkzaamheden. 

bottom of page